სერვისები

ლაბორატორიული გამოკვლევები

ლაბორატორიული გამოკვლევები

A ჰეპატიტის ვირუსის (HAV) საწინააღმდეგო ანტისხეულების განსაზღვრა IgM

22 ₾

A ჰეპატიტის ვირუსის (HAV) საწინააღმდეგო ანტისხეულების განსაზღვრა IgG

22 ₾

B ჰეპატიტის ვირუსის (HBV) ზედაპირული ანტიგენის განსაზღვრა HBsAg

18 ₾

B ჰეპატიტის ვირუსის (HBV) ზედაპირული ანტიგენის რაოდენობრივი განსაზღვრა HBsAg

45 ₾

B ჰეპატიტის ვირუსის (HBV) e ანტიგენის განსაზღვრა HBeAg

18 ₾

B ჰეპატიტის ვირუსის (HBV) საწინააღმდეგო ანტისხეულების განსაზღვრა HBc IgM

18 ₾

B ჰეპატიტის ვირუსის (HBV) ბირთვული ანტიგენის მიმართ ანტისხეულების განსაზღვრა anti HBc (total)

18 ₾

B ჰეპატიტის ვირუსის (HBV) ზედაპირული ანტიგენის მიმართ ანტისხეულების განსაზღვრა anti HBS

18 ₾

B ჰეპატიტის ვირუსის (HBV) e ანტიგენის მიმართ ანტისხეულების განსაზღვრა anti Hbe

18 ₾

C ჰეპატიტის ვირუსის (HCV) საწინააღმდეგო ანტისხეულების განსაზღვრა antiHCV

22 ₾

D ჰეპატიტის ვირუსის (HDV) საწინააღმდეგო ანტისხეულების განსაზღვრა IgG

22 ₾

E ჰეპატიტის ვირუსის (HEV) საწინააღმდეგო ანტისხეულების განსაზღვრა IgM

22 ₾

E ჰეპატიტის ვირუსის (HEV) საწინააღმდეგო ანტისხეულების განსაზღვრა IgG

22 ₾

B ჰეპატიტის ვირუსის (HBV) PCR რაოდენობრივი

140 ₾

C ჰეპატიტის ვირუსის (HCV) PCR თვისობრივი

90 ₾

C ჰეპატიტის ვირუსის (HCV) PCR რაოდენობრივი

110 ₾

C ჰეპატიტის ვირუსის (HCV) გენოტიპირება

140 ₾

D ჰეპატიტის ვირუსის (HDV) PCR რაოდენობრივი

140 ₾

ინტერლეიკინი (IL) 28B

220 ₾

კორონავირუსზე (SARS-COV-2) გამოკვლევა PCR მეთოდით

60 ₾

კორონავირუსზე (SARS-COV-2) გამოკვლევა PCR მეთოდით - ადგილზე გამოძახებით

75 ₾

კორონავირუსზე (SARS-COV-2) გამოკვლევა PCR მეთოდით - დაჩქარებული პასუხი იმავე დღეს

95 ₾

კორონავირუსის SARS-CoV-2, IgG/IgM ანტისხეულები

40 ₾

კორონავირუსი SARS-CoV-2, IgG ანტისხეულები ELISA

40 ₾

კორონავირუსი SARS-CoV-2, IgM ანტისხეულები ELISA

40 ₾

ადამიანის პაპილომავირუსი (HPV) გენოტიპირება

140 ₾

მარტივი ჰერპესის ვირუსი (HSV) გამოკვლევა PCR მეთოდით

50 ₾

ჩუტყვავილა-ზოსტერის ვირუსი (VZV) გამოკვლევა PCR მეთოდით

50 ₾

ციტომეგალოვირუსი (CMV) გამოკვლევა PCR მეთოდით

50 ₾

ქლამიდიოზი (Chlamydia trachomatis) გამოკვლევა PCR მეთოდით

50 ₾

ტრიქომონოზი (Trichomonas vaginalis) გამოკვლევა PCR მეთოდით

50 ₾

გონორეა (Neisseria gonorrhoeae) გამოკვლევა PCR მეთოდით

50 ₾

სქესობრივი გზით გადამდები ინფექციების ნაკრები N1 : Chlamydia trachomatis / Ureaplasma spp./ Mycoplasma genitalium (პანელი N1) - გამოკვლევა PCR მეთოდით

80 ₾

სქესობრივი გზით გადამდები ინფექციების ნაკრები N2 : Trichomonas vaginalis / Neisseria gonorrhoeae / Chlamydia trachomatis (პანელი N2) - გამოკვლევა PCR მეთოდით

80 ₾

ბაქტერიული ვაგინოზის პანელი Gardnerella vaginalis/Atopobium vaginae/Lactobacillus spp. - გამოკვლევა PCR მეთოდით

80 ₾

ადამიანის პაპილომავირუსი; 6/11/16/18 ტიპები (HPV) IgG

22 ₾

მარტივი ჰერპესის ვირუსი 1/2 (HSV) IgM

22 ₾

მარტივი ჰერპესის ვირუსი 1/2 (HSV) IgG

22 ₾

მარტივი ჰერპესის ვირუსი 1 (HSV) IgM

22 ₾

მარტივი ჰერპესის ვირუსი 1 (HSV) IgG

22 ₾

მარტივი ჰერპესის ვირუსი 2 (HSV) IgM

22 ₾

მარტივი ჰერპესის ვირუსი 2 (HSV) IgG

22 ₾

ციტომეგალოვირუსი (CMV) IgM

22 ₾

ციტომეგალოვირუსი (CMV) IgG

22 ₾

ჩუტყვავილა-ზოსტერის ვირუსი (VZV) IgM

22 ₾

ჩუტყვავილა-ზოსტერის ვირუსი (VZV) IgG

22 ₾

ტოქსოპლაზმა (TOXO) IgM

22 ₾

ტოქსოპლაზმა (TOXO) IgG

22 ₾

წითურას ვირუსი (Rubella virus) IgM

22 ₾

წითურას ვირუსი (Rubella virus) IgG

22 ₾

წითელას ვირუსი (Morbillivirus) IgM

22 ₾

წითელას ვირუსი (Morbillivirus) IgG

22 ₾

ყივანახველა (Bordetella pertussis) IgM

22 ₾

ყივანახველა (Bordetella pertussis) IgG

22 ₾

ებშტეინ-ბარის ვირუსი (EBV) IgM

22 ₾

ებშტეინ-ბარის ვირუსი (EBV) IgG

22 ₾

ებშტეინ-ბარის ვირუსი (EBNA) IgG

28 ₾

ბარტონელოზი (Bartonella) IgM

22 ₾

ბარტონელოზი (Bartonella) IgG

22 ₾

პარვოვირუსი B19 (Parvovirus) IgM

22 ₾

პარვოვირუსი B19 (Parvovirus) IgG

22 ₾

ტუბერკულოზის მიკობაქტერიის საწინააღმდეგო ანტისხეულები (TB)

22 ₾

ლიოფერონი - ლატენტური ტუბერკულოზის დიაგნოსტიკა (IGRA)

160 ₾

აივ ინფექცია (HIV) - antiHIV

15 ₾

აივ ანტიგენის და ანტისხეულების განსაზღვრა სისხლში - HIV Combo (Ab/Ag)

48 ₾

ათაშანგი (RPR) თვისობრივი

12 ₾

ათაშანგი (TPHA)

12 ₾

ათაშანგის რაოდენობრივი განსაზღვრა RPR მეთოდით

18 ₾

ქლამიდია (Chlamydia trachomatis) IgA

22 ₾

ქლამიდია (Chlamydia trachomatis) IgM

22 ₾

ქლამიდია (Chlamydia trachomatis) IgG

22 ₾

ჰელიკობაქტერია (Helicobacter pylori) IgM

22 ₾

ჰელიკობაქტერია (Helicobacter pylori) IgG

22 ₾

მიკოპლაზმა (Mycoplasma pneumoniae) IgM

22 ₾

მიკოპლაზმა (Mycoplasma pneumoniae) IgG

22 ₾

ქლამიდია (Chlamydia pneumoniae) IgM

22 ₾

ქლამიდია (Chlamydia pneumoniae) IgG

22 ₾

ლეიშმანია (Leishmania donovani) IgM/G

26 ₾

ექინოკოკი (Echinococcus granulosus) IgG

26 ₾

ბრუცელა (Brucella) IgM

28 ₾

ბრუცელა (Brucella) IgG

28 ₾

ბრუცელა (Brucella) აგლუტინაციის ტესტი

28 ₾

ლეპტოსპირა IgM

40 ₾

ლეპტოსპირა IgG

40 ₾

ბორელია IgM

28 ₾

ბორელია IgG

28 ₾

ცისტიცერკოზი (IgG ანტისხეულების განსაზღვრა ღორის სოლიტერის ცისტების მიმართ)

40 ₾

ტოქსოკარა IgG

40 ₾

ჰელიკობაქტერ პილორის (Helicobacter pylori) ანტიგენის განსაზღვრა განავალში

32 ₾

კამპილობაქტერის (Campylobacter spp.) ანტიგენის განსაზღვრა განავალში

32 ₾

კლოსტრიდიუმ დიფიცილე (Clostridium difficile) toxin A+B

32 ₾

ნაწლავური ვირუსები - როტავირუსი+ადენოვირუსი+ასტროვირუსი+ნოროვირუსი (Rota+Adeno+Astro+Noro)

32 ₾

ნაწლავური პარაზიტები - კრიპტოსპირიდიოზი+ლამბლიოზი+ამებიაზი (Crypto+Giardia+Amoeba)

32 ₾

გრიპის ვირუსის ანტიგენის განსაზღვრა

40 ₾

ანტი ნუკლეარული ანტისხეულები (ANA)

40 ₾

ღვიძლის აუტოანტისხეულები

40 ₾

ალანინამინოტრანსფერაზა (ALT)

9 ₾

ასპარტატამინოტრანსფერაზა (AST)

9 ₾

ბილირუბინი

9 ₾

გამაგლუტამილტრანსფერაზა (G-GT)

9 ₾

ამილაზა

9 ₾

ლიპაზა

9 ₾

კალციუმი

9 ₾

ფოსფორი

9 ₾

ტუტე ფოსფატაზა

9 ₾

გლუკოზის განსაზღვრა

9 ₾

ქოლესტერინის განსაზღვრა

9 ₾

მაღალი სიმკვრივის ლიპოპროტეინი (HDL)

15 ₾

დაბალი სიმკვრივის ლიპოპროტეინი (LDL)

9 ₾

ტრიგლიცერიდები

9 ₾

შარდოვანა

9 ₾

საერთო ცილა

9 ₾

ალბუმინი

9 ₾

კრეატინინი

9 ₾

ლაქტატდეჰიდროგენაზა (LDH)

9 ₾

გლიკოზირებული ჰემოგლობინი

22 ₾

შარდმჟავა

9 ₾

კალიუმი

9 ₾

ნატრიუმი

9 ₾

მაგნიუმი

12 ₾

ფერიტინი

50 ₾

პროკალციტონინის განსაზღვრა სისხლში (PCT)

60 ₾

ტროპონინი (TnI)

35 ₾

რკინის განსაზღვრა შრატში

12 ₾

ტყვიის განსაზღვრა სისხლში

65 ₾

D ვიტამინი

50 ₾

ვიტამინი B12

43 ₾

ფოლიუმის მჟავა

50 ₾

C რეაქტიული ცილა (CRP) - რაოდენობრივი

22 ₾

ანტისტრეპტოლიზინი (ASL) O

9 ₾

ანტისტრეპტოლიზინი (ASL) O რაოდენობრივი

15 ₾

რევმატოიდული ფაქტორი (RF)

9 ₾

სისხლის საერთო ანალიზი

18 ₾

ჰემოგლობინი

6 ₾

რეზუს ფაქტორი და სისხლის ჯგუფი

15 ₾

კოაგულოგრამა

26 ₾

პროთრომბინი და INR

12 ₾

D დიმერი/D-dimer

35 ₾

მალუტეინიზირებელი ჰორმონი (LH)

28 ₾

ფოლიკულომასტიმულირებელი ჰორმონი (FSH)

28 ₾

პროლაქტინი

28 ₾

პროგესტერონი

28 ₾

ტესტოსტერონი

28 ₾

17-OH პროგესტერონი

40 ₾

ტესტოსტერონი თავისუფალი

40 ₾

პროსტატის სპეციფიური ანტიგენი (PSA)

28 ₾

C პეპტიდი

28 ₾

ინსულინი

28 ₾

ალფაფეტოპროტეინი (AFP)

28 ₾

DHEA-S (დეჰიდროეპიანდროსტერონი)

40 ₾

თავისუფალი ესტრიოლი

32 ₾

ბეტა ქორიონული გონადოტროპინი

32 ₾

თირეოპეროქსიდაზას საწინააღმდეგო ანტისხეულების განსაზღვრა (Anti-TPO)

28 ₾

თირეოტროპული ჰორმონი (TSH)

28 ₾

ტრიიოდთირონინის კონცენტრაციის განსაზღვრა სისხლში (T3)

18 ₾

თავისუფალი ტრიიოდთირონინის კონცენტრაციის განსაზღვრა სისხლში (FT3)

28 ₾

თიროქსინის კონცენტრაციის განსაზღვრა სისხლში (T4)

18 ₾

თავისუფალი თიროქსინის კონცენტრაციის განსაზღვრა სისხლში (FT4)

28 ₾

კორტიზოლი

40 ₾

პარათიროიდული ჰორმონი

88 ₾

თირეოგლობულინის მიმართ ანტისხეულები (Anti TG)

30 ₾

განავლის გამოკვლევა ჰელმინთებზე

15 ₾

განავლის საერთო ანალიზი - სრული

22 ₾

განავლის გამოკვლევა ფარულ სისხლდენაზე

22 ₾

შარდის ანალიზი

12 ₾

სპერმოგრამა

28 ₾

ნაცხის (კანის, ლორწოვანის, ცხვირ-ხახის, თვალის და სხვ.) ბაქტერიოლოგია

60 ₾

შარდის ბაქტერიოლოგია

60 ₾

განავლის ბაქტერიოლოგია

60 ₾

სისხლის ბაქტერიოლოგია

80 ₾

ლიქვორის ბაქტერიოლოგია

80 ₾

საერთო იმუნოგლობულინი IgA

18 ₾

საერთო იმუნოგლობულინი IgM

18 ₾

საერთო იმუნოგლობულინი IgG

18 ₾

საერთო IgE

22 ₾

კომპიუტერული სპიროგრაფია

25 ₾

ალერგოტესტი - ინჰალაციური პანელი (20 ალერგენი)

90 ₾

ალერგოტესტი - კვებითი პანელი (20 ალერგენი)

90 ₾

ალერგოტესტი - შერეული პანელი (20 ალერგენი)

90 ₾

ალერგოტესტი - პედიატრიული პანელი (20 ალერგენი)

90 ₾

ალერგოტესტი - სრული პანელი (ჩიპური ტექნოლოგიით - 300 ალერგენი)

390 ₾

ალერგოტესტი - მედიკამენტებზე (ერთი ჯგუფის პრეპარატებზე)

22 ₾

ნარკოტესტი

26 ₾

ულტრაბგერითი გამოკვლევა

ულტრაბგერითი გამოკვლევა

მუცლის ღრუს ულტრაბგერითი გამოკვლევა (ექოსკოპია)

40 ₾

საშარდე სისტემის ულტრაბგერითი გამოკვლევა (ექოსკოპია)

40 ₾

ფარისებრი ჯირკვლის ულტრაბგერითი გამოკვლევა (ექოსკოპია)

40 ₾

ღვიძლის ელასტოგრაფია (ფიბროსკანი)

80 ₾

ექიმ სპეციალისტების მომსახურება

ექიმ სპეციალისტების მომსახურება

ინფექციონისტის კონსულტაცია

40 ₾

ალერგოლოგის კონსულტაცია

50 ₾

გასტროენტეროლოგის კონსულტაცია

40 ₾

თერაპევტის კონსულტაცია

40 ₾

პარაზიტოლოგის კონსულტაცია

40 ₾

ბინაზე მომსახურება

ბინაზე მომსახურება

მასალის აღება ბინაზე გამოძახებით (ბინაზე გამოძახებისათვის დაგვიკავშირდით შემდეგ ნომერზე 2390930)

10 ₾