ექიმები

მაია ქაჯაია

მაია ქაჯაია

ზოგადი პროფილის ექიმი

კვალიფიკაცია:

MD, MS

ხარისხი:

მაგისტრის აკადემიური ხარისხი

პოზიცია:

ზოგადი პროფილის ექიმი

ქ. თბილისი, ტაშკენტის ქ. N47

+(995) 2 392803 maiko.kajaia@gmail.com

1998 წელს დაამთავრა უმაღლესი სამედიცინო სკოლა „აიეტი“. დამთავრებული აქვს ნიუ-იორკის სახელმწიფო უნივერსიტეტის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის სკოლის მაგისტრატურა და მიღებული აქვს მაგისტრის ხარისხი ეპიდემიოლოგიაში 2008 წელს. აშშ-ში სწავლის პერიოდში იგი ჩართული იყო ერთწლიანი პრაქტიკის პროექტში ნიუ-იორკის შტატის ჯანმრთელობის დეპარტამენტში.  მაია ქაჯაია არის 12 სამეცნიერო ნაშრომის ავტორი, რომელთა უმრავლესობაც გამოქვეყნებულია საერთაშორისო ჟურნალებში.