ექიმები

ელენე პაჭკორია

ელენე პაჭკორია

ინფექციონისტი

კვალიფიკაცია:

MD, PhD

ხარისხი:

მედიცინის აკადემიური დოქტორი

პოზიცია:

ექიმი ინფექციონისტი

ქ. თბილისი, ტაშკენტის ქ. N47

+(995) 2 392803 elenepachkoria123@gmail.com

2007 წელს დაამთავრა თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტის მედიცინის ფაკულტეტი; 2007-2011 წწ. ში გაიარა თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტის  რეზიდენტურა ინფექციურ სნეულებებში;  2013 წელს გაიარა სტაჟირება დაავადებათა კონტროლის ეროვნული  ცენტრის მიკრობიოლოგიის და მოლეკულური ბიოლოგიის განყოფილებაში.  2014 - აგვისტო - გაიარა სტაჟირება ჰაინრიხ ჰაინეს საუნივერსიტეტო კლინიკის ჰეპატოლოგიის განყოფილებაში (დუსელდორფი, გერმანია); 2012-2015 წწ. ში თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტის დოქტურანტურა და მიენიჭა დოქტორის აკადემიური ხარისხი მედიცინაში. 2015 წ. დან დღემდე კლინიკა ნეოლაბის ექიმი ინფექციონისტი; 2019 წ. დან დღემდე ინფექციურ სნეულებათა დეპარტამენტის ასისტენტ პროფესორი (თსმუ); 2020 წ დან დღემდე - პირველი საუნივერსიტეტო კლინიკის ექიმი ინფექციონისტი. ელენე პაჭკორია არის 18 სამეცნიერო ნაშრომის ავტორი.